بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد

ما کارگران با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود  درنگ نخواهیم کرد

امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیر قابل انکار واقف است که میلیونها کارگر و انسان زحمتکش از کارگران صنایع بزرگ و کوچک تا معلمان و پرستاران و بازنشستگان در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ 50 ساله اخیر کشور قرار دارند، طوریکه بنا بر اذعان کارشناسان و نهادهای رسمی حکومتی در حال حاضر زندگی میلیونها خانواده کارگری به سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است و میوه و گوشت و لبنیات در حال برچیده شدن از سفره های خالی آنان است.

ادامه مطلب...

 

احضار علیرضا خانزادپور از اعضای کمیته هماهنگی

به گزارش رسیده، علیرضا خانزادپور فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، طی تماسی تلفنی در روز چهارشنبه  93/11/29 به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار و چندین ساعت در رابطه با عضویت در کمیته هماهنگی، مورد بازجویی قرار گرفت.

ادامه مطلب...

 

در محکومیت ادامه بازداشت زانیار دباغیان

 

روزی نیست که خبری از احضار، تهدید و یا دستگیری و زندان یک یا چند تن از فعالین کارگری به گوش نرسد. فشاربه کارگران آگاه و فعالین کارگری البته درارتباط مستقیم با تشدید سیاستهای ریاضت اقتصادی و تورم و گرانی و بیکاری و اخراج کارگران و به تبع آن سرکوب جنبش های اعتراضی این طبقه قرار دارد.

ادامه مطلب...

 

آزادی فعال کارگری، حاتم صمدی

بنا به گزارش رسیده، حاتم صمدی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که دیروز صبح دوشنبه20/11/93 توسط مامورین اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود در غروب همان روز بعد از چندین ساعت بازداشت و بازجویی ازاد شد .

ادامه مطلب...

 

بازداشت حاتم صمدی از اعضای کمیته هماهنگی

بنا به گزارش رسیده،روز دوشنبه 20/11/93 حاتم صمدی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در ساعت 10 صبح در محل کارش توسط چندین نفر از مامورین لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردید

ادامه مطلب...

 

صدور حکم زندان برای ریبوار عبداللهی

 

بنا به گزارش رسیده، جلسه دادگاهی ریبوار عبداللهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در روز چهارشنبه 93/11/15 در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار گردید.

ادامه مطلب...

 

بی خبری ازوضعیت بهنام ابراهیم زاده

کارگران! تشکل های کارگری!

بر اساس اطلاعات دریافتی بهنام ابراهیم زاده، پس از محاکمه مجدد و محکومیت به بیش از 9 سال و چهار ماه زندان و انتقال به بند 209 زندان اوین، به کلی ارتباطش با خانواده قطع شده و از تاریخ دوم بهمن ماه هیچگونه اطلاعی از وضعیت وی دردست نیست. در این مدت نه تنها هیچیک از افراد خانواده (همسر، فرزند، مادر، پدر و برادران) موفق نشدند با وی ملاقاتی داشته باشند، بلکه حتی از تماس تلفنی با وی نیز محروم بوده اند.

ادامه مطلب...

 

تسلیت به حسن رسول نژاد

مطلع شدیم که خانم منیژه خشته مادر گرامی آقای حسن رسول نژاد ، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 12/11/93 به علت بیماری درگذشته است.

ادامه مطلب...

 

روند تعدیل نیروی کار در سد بنیر مریوان

 

 از مجموع 450 کارگری که در سد خاکی بنیر واقع در 5 کیلومتری روستای نگل از توابع مریوان مشغول به کار می باشند، از زمان آغاز این پروژه به بهانه های مختلف ازجمله کمبود اعتبار و بودجه و... از طرف کارفرمای این شرکت دایما در معرض اخراج و بیکارسازی بوده اند و حقوق انان نیز گاها تا چندین ماه به تعویق افتاده است .

ادامه مطلب...

 

تجمع کشاورزان مقابل درب فرمانداری شوش

بنابه گزارش رسیده ، كشاورزان منطقه شوش و انديمشك و دزفول بيش از دو ماه و نيم  است كه محصول ذرت خود را به سيلو هاي دولتي تحويل داده ولي تا كنون هیچ پولي دريافت نكرده اند  .

ادامه مطلب...

 

بازداشت فعال کارگری،زانیار دباغیان از اعضای کمیته هماهنگی

بنا به گزارش رسیده ،زانیاردباغیان فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری روز یکشنبه مورخ 12/11/93 در ساعت 11 صبح به قصد رفتن به محل کار از منزل خارج و تا روز دوشنبه از وی خبری در دست نبوده

ادامه مطلب...