بیانیه جمعیت حامیان کودکان کار رشت به مناسبت اول ماه مه (روز جهانی کارگر)!

ادامه مطلب...

 

احضار سید جلال حسینی فعال کارگری !

ادامه مطلب...

 

احضار فعالین کارگری در سقز!

ادامه مطلب...

 

گزارشی از بازداشت فعالین کارگری سقز و نور افشانی آسمان این شهر!

ادامه مطلب...

 

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط سندیکای خبازان سقز!

ادامه مطلب...

 

آزادی بازداشت شدگان روز 11 اردیبهشت سنندج!

ادامه مطلب...

 

ممانعت پلیس از حضور اعضای سندیکای شرکت واحد در مراسم روز جهانی کارگر

ادامه مطلب...

 

نور افشانی آسمان سنندج در استقبال از اول ماه مه (روز جهانی کارگر)!

ادامه مطلب...

 

بازداشت فعالین کارگری در سنندج در آستانه اول ماه مه!

ادامه مطلب...

 

قطعنامه مشترک کارگران خبازیهای سنندج و مریوان به مناسبت روز جهانی کارگر

ادامه مطلب...

 

احضار عباس اندریانی و مظفر صالح نیا به اداره اطلاعات!

ادامه مطلب...