آزادی کورش بخشنده با وثیقه 100 میلیون تومانی

به گزارش رسیده روز چهار شنبه 16 فروردین کورش بخشنده فعال کارگری واز اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بعد از 2ماه بازداشت در اداره اطلاعات شهر سنندج با وثیقه 100میلیون تومانی ازاد شد.

ادامه مطلب...

 

« با همه ی توان از کارگران شریف افغانی حمایت کنیم »

"کارگران جهان متحد شوید"

دریازدهم اریبهشت امسال بار دیگر عوامل سرمایه همچون محجوب و صادقی و نهادهای وابسته و گوش بفرمانی چون خانه کارگر که به موجب وظیفه در بین کارگران لانه کرده اند، گوشه ای از ماهیت ضد کارگری و تفرقه افکنانه خود را به نمایش گذاشته و در راهپیمایی ای که به مناسبت روز جهانی کارگر از طرف این نهاد ضدکارگری ترتیب داده شد، همه ی سعی و تلاش خود را به کار بردند تا در کمال بی شرمی شعارهایی همچون: "کارفرما حیا کن ــ افغانی را رها کن"، را برای ایجاد تفرقه و جدایی در بین کارگران به میان صفوف آنان برده و تا آن جا که ممکن است در بین آنان تفرقه بیندازند.

ادامه مطلب...

 

مصدومیت کارگر شرکت بانتا آبیدر بدلیل ناامن بودن محیط کار

عصر  روز یکشنبه 13/2/94 یک کارگر 38 ساله با نام "رئوف" ساکن شهر سنندج بعداز پایان کار بدلیل نبود روشنایی کافی در فضای یکی ازمحوطه های کارگاه شرکت بانتا آبیدر به داخل یکی از چاله های آسانسور در حال ساخت سقوط  کرد وبه شدت آسیب دید واز ناحیه ی پا دچار شکستگی شد .

ادامه مطلب...

 

گزارشی درمورد اعمال هرچه بیشترفشارها و سیاستهای ضدانسانی وضدکارگری در شرکت بانتا آبیدر

بر اساس گزارشهای قبلی هنوز چند ماهی از اعمال سیاستها وقوانین ضدانسانی واستثماربیرحمانه ی کارفرمایان شرکت بانتا آبیدر علیه کارگرانش درمحیط کار همانند اعمال اضافه کاری های اجباری وعدم پرداخت حقوق به موقع کارگران،اخراج های بی دلیل آنان ،تعیین چندین سرکارگر برای نظارت دائم برکارگران درحین کار و...

ادامه مطلب...

 

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در روستای آویهنگ از توابع سنندج

روز جمعه 11 اردیبهشت 1394 جمعی از کارگران واهالی روستای آویهنگ از توابع شهر سنندج در اطراف روستا مراسمی رابه مناسبت اول ماه مه (11اردیبهشت)روز جهانی کارگر برگزار کردند .

ادامه مطلب...

 

برگزاري روز جهاني كارگر در دفترسندیکای خبازان سقز

به گزارش رسيده در تاريخ ١٠ ارديبهشت ماه ١٣٩٤ روز جهاني كارگر در محل دفتر سنديكا خبازان سقز برگزار گرديد.

ادامه مطلب...

 

ضرب وشتم و بازداشت پدرام نصرالهی (نه به ز) در سنندج

بنا به خبر دریافتی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ساعت 1:30 بعد از ظهر پدرام نصراللهی (نه به ز) فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی در شهر سنندج با هجوم مامورین لباس شخصی در حالی که به همراه همسرش در خانه یکی از دوستانش مهمان بود دستگیر گردید.

ادامه مطلب...

 

بازداشت کارگران در آستانه اول ماه مه!

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، فشار سرمایه و عوامل آن بر کارگران و فعالین کارگری بیش تر شده است. در همین رابطه با خبر شده ایم که در آخرین ساعات روز سه شنبه و بامداد روز چهارشنبه 8 و 9 اردیبهشت، مامورین اطلاعاتی و امنیتی به خانه های تعدادی از کارگران و فعالان کارگری مراجعه کرده و تنی چند از آنان ازجمله ابراهیم مددی، داود رضوی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی و ... را بازداشت کرده اند.

ادامه مطلب...

 

ابراهیم مددی و داود رضوی بازداشت شدند

در ساعت 20 دقیقه بامداد روز چهارشنبه نهم اردیبهشت آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد و داود رضوی عضو هیئت مدیره طی مراجعه ماموران لباس شخصی به منزل ایشان بعد از بازرسی و تفتیش منزل بازداشت شدند.

ادامه مطلب...

 

دستگیری محمود صالحی و عثمان اسماعیلی

بنا بر اخبار رسیده محمود صالحی فعال کارگری و از اعضای کمیته ی هماهنگی در بعد از ظهر روز سه شنبه 8 اردیبهشت توسط مامورین لباس شخصی در سقز دستگیر شده است.

ادامه مطلب...

 

قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه 2015 – 11 اردیبهشت 1394

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نهادها و تشکلهای مستقل کارگری، پیش بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی. این فراخوان ما تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران است.

ادامه مطلب...